Målsætning

Nye målsætninger under udarbejdelse – nedenunder ses den gamle

Barrit skole vil:

 • Udvikle en rummelig skole, som tilgodeser det enkelte barns trivsel både socialt, fysisk og psykisk således, at alle elever oplever en glæde ved at tilegne sig kundskaber og færdigheder i undervisningen.
 • At alle deltager i et forpligtigende og demokratisk fællesskab på skolen.
 • At undervisningen har en stor faglighed.
 • Barrit skole ønsker at skabe et godt undervisningsmiljø ved hjælp af:
 • Kompetent og veluddannet personale.
 • Moderne og tidssvarende undervisningsmateriale.
 • At de fysiske rammer er fleksible og tidssvarende.
 • Rummelighed, der bygger på gensidig respekt, tillid og åbenhed mellem børn, forældre og personale og et ligeværdigt samarbejde mellem skole og hjem.
 • At det er en naturlig del af skolens dagligdag at arbejde med social forståelse, så man frit kan ytre sig. Der skal være accept af forskellighed.
 • At problemer og konflikter tages op, når de opstår. Dialoger holdes i en positiv tone.
 • At forældrene føler sig velkomne på skolen og tager del i barnets liv på skolen.

I forbindelse med den alsidige personlige udvikling forventes det, at:

 • Det enkelte menneske lærer at respektere andre kulturer og se sig selv som en del af et demokratisk fællesskab, som er udviklet med udgangspunkt i danske traditioner og kulturforståelse.
 • Man stiller krav til hinanden i et positivt samarbejde mellem børn, forældre og skole, og hvor det enkelte barn lærer, at det har et medansvar for egen læring.
 • Barrit skole vil gerne være en sundhedsbevidst og grøn skole.