VELKOMMEN TIL BARRIT BØRNEHUS og SFO

 

Besøg os også på facebook: Barrit Børnehus og Barrit SFO

Tlf.: 79 83 31 91 (kontor - viderestiller til huset efter få ring)

Tlf. 23 83 72 62 (direkte til børnehave og vuggestue)

Tlf. 23 83 76 03 (direkte til SFO)

Vores hjemmeside: www.barritbornehus.borneweb.dk

"Vi har retning, men ingen ismer, vi er bare gode til børn:-)"

 

Visionen er at skabe et lege- og udviklingsmiljø med plads til fantasi, der giver livsglæde og ruster det enkelte barn til at begå sig i livet.

Vore mål er:

At alle børn er en del af fællesskabet.

At alle børn udvikler selvtillid og selvværd, der gør dem i stand til at forfølge deres drømme.

Vores hverdag er tilrettelagt, så alle børn bruger hele deres krop og alle deres sanser. Når børn får lov at gøre noget de er gode til, får de selvtillid og mod til at lære nyt. Derfor har vi fokus på alle barnets udviklingsområder.

Hvordan?

Værdierne omsorg, fællesskab, anerkendelse og nærvær er pejlemærker for arbejdet.

Barrit er en landsby med et stærkt sammenhold. Det er vigtigt at værne om de værdier der ligger i det. Derfor åbner vi dørene for lokalsamfundet. Et tæt samarbejde med andre institutioner er med til at skabe den røde tråd for børnene.

Vi er i konstant personlig og faglig udvikling, bl.a. er "klar til læring" og kompetence løft svarende til DGI børnehave en del af personalets fælles faglige viden. Dialogisk medieret læsning og børneyoga ligeledes.